Program 3-6 / utorak i četvrtak:

  • mlađa grupa (18:00 – 18:45)
  • starija grupa (19:00 – 19:45)

Program 7-10 / utorak i četvrtak:

  • mlađa grupa (18:00 – 18:50)
  • starija grupa (19:00 -19:50)